Hiệu chuẩn

  • Các cảm biến khi xuất xưởng đều được kiểm định và chứng nhận chất lượng trong môi trường tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thì đầu dò trước khi đưa vào sử dụng cần thực hiện hiệu chuẩn trong hệ thống/môi trường mà nó được sử dụng nhằm đạt được độ chính xác tốt nhất đồng thời kéo dài tuổi thọ của cảm biến. Ngoài ra, sau một thời gian sử dụng (tùy vào mức độ sử dụng của từng đơn vị) công tác hiệu chuẩn cần thiết để đưa giá trị của cảm biến về chuẩn. Thời gian đề xuất thực hiện hiệu chuẩn là từ 6-12 tháng.