Thông tin bảo hành

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CHO NEW COSMOS

  1. QUY ĐỊNH CHUNG: Trong trường hợp bên mua chỉ mua thiết bị
  1. Thời gian bảo hành: trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày giao hàng đối với thiết bị

                                            : trong vòng 06 (sáu) tháng đối với cảm biến

  1. Địa điểm bảo hành : Tại bên bán – VIDECO (45A, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM), trong đó bên mua phải chịu chi phí vận chuyển máy từ bên mua đến bên bán và ngược lại
  2. Không bảo hành     : đối với những phụ kiện hao mòn trong quá trình sử dụng ví dụ như pin, than hoạt tính…

                                            : việc kiểm tra và hiệu chuẩn định kì

  1. QUY ĐỊNH KHÁC: ngoài việc cung cấp thiết bị, bên bán còn thực hiện việc lắp đặt, kiểm tra và hiệu chuẩn sau khi lắp đặt (trước khi đưa vào sử dụng); kiểm tra và hiệu chuẩn định kì. Việc kiểm tra và hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng cũng như kiểm tra và hiệu chuẩn định kì được khuyến cáo thực hiện bởi nhà sản xuất nhằm đảm bảo sự hoạt động chính xác của thiết bị sau một thời gian dài sử dụng. Chế độ bảo hành khi bên mua thực hiện đi kèm việc lắp đặt, kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị như sau:
  1. Nếu bên mua ngoài việc mua thiết bị từ bên bán, còn thực hiện gói lắp đặt, kiểm tra và hiệu chuẩn sau khi lắp đặt (trước khi đưa vào sử dụng): thì ngoài việc bảo hành theo quy định chung cho thiết bị, bên bán còn thực hiện bảo hành cho hệ thống tại địa điểm lắp đặt (công trường) khi có yêu cầu; hướng dẫn, tập huấn cho bên bán về bảo hành thiết bị; thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn theo định kì.

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi và báo giá khi bên mua có yêu cầu

  1. Nếu bên mua ngoài việc mua thiết bị từ bên bán, không thực hiện lắp đặt mà thực hiện gói kiểm tra và hiệu chuẩn sau khi lắp đặt (trước khi đưa vào sử dụng) và gói kiểm tra và hiệu chuẩn định kì: bên bán sẽ thực hiện bảo hành tại công trường; ngoài việc sắp xếp trước thời gian và nhân viên kỹ thuật, bên bán sẽ tồn trữ sẵn phụ kiện thay thế trong trường hợp bên mua cần thay thế, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động sản xuất của bên mua.

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi và báo giá khi bên mua có yêu cầu. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thời gian kiểm tra và hiệu chuẩn định kì là 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy vào nhu cầu sử dụng của bên bán

  1. Nếu bên mua ngoài việc mua thiết bị từ bên bán, chỉ thực hiện gói kiểm tra và hiệu chuẩn sau khi lắp đặt (trước khi đưa vào sử dụng): việc bảo hành thực hiện theo quy định chung. Ngoài ra, khi bên mua có yêu cầu kiểm tra và hiệu chuẩn tại công trường bên bán sẽ thực hiện, giá náy sẽ thấp hơn so với khi bên mua chỉ mua thiết bị và sau một thời gian mới thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn.

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi và báo giá khi bên mua có yêu cầu

  1. Nếu bên mua chỉ mua thiết bị từ bên bán, không thực hiện gói lắp đặt, kiểm tra và hiệu chuẩn sau khi lắp đặt (trước khi đưa vào sử dụng), không thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn định kì thì khi bên mua yêu cầu chúng tôi vẫn thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn tại công trường nhưng chúng tôi không khuyến cáo bên mua thực hiện phương án này. Lý do: ngoài việc chi phí cao hơn so với việc thực hiện lắp đặt, kiểm tra và hiệu chuẩn sau khi lắp đặt (trước khi đưa vào sử dụng), thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn định kì (do lúc đó chúng tôi phải khảo sát lại từ đầu và sau một thời gian sử dụng, thiết bị có những thay đổi nhất định) thì hệ thống khi bên bán tự lắp đặt & sử dụng không bảo đảm chính xác hoàn toàn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, dễ gây ảnh hưởng đến thiết bị.